CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 29 de abril de 2014 do Tribunal designado para xulgar o proceso selectivo para a contratación temporal dun remudista a tempo parcial dun oficial administrativo/a (grupo III, categoría 62) na Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas en Pontevedra, pola que se lle da publicidade ás listas provisionais de admitidos e excluídos

Data de publicación: 29.04.2014

Descrición:

Aprobar as relacións provisionais de admitidos e excluídos, indicando as causas de exclusión, e proceder á súa publicación na páxina web da consellería e no taboleiro de anuncios da Xefatura Territorial da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, de acordo co previsto na base quinta da convocatoria. Estas relacións xúntanse como anexos I e II á presente resolución.

Documento/s relacionados
Subir