CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 06 de agosto de 2015 do tribunal de selección designado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal como remudista a tempo parcial dun (1) posto de auxiliar técnico de obras (grupo III, categoría 60) na delegación provincial da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Ourense, pola que se da publicidade as puntuacións definitivas dos/as aspirantes.

Data de publicación: 10.08.2015

Descrición:

En xuntanza celebrada o 06.08.2015, o tribunal de selección designado para contratación temporal como remudista a tempo parcial dun (1) posto de auxiliar técnico de obras (grupo III, categoría 60) na delegación provincial da Axencia Galega de Infraestruturas adscrita á Consellería de medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas en Ourense, unha vez rematado o prazo de alegacións as puntuacións provisionais e estudiadas as reclamacións presentadas, adoptou os seguintes acordos:

  1. Aprobar as puntuacións definitivas dos méritos alegados polas persoas que figuran como admitidas definitivamente e darlle publicidade conforme ao establecido na base quinta da convocatoria.
  2. A persoa con maior puntuación será proposta pola presidenta do Tribunal ao Secretario Xeral Técnico da Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, como o/a aspirante a contratar para ocupar a vacante obxecto da convocatoria.

Documento/s relacionados
  • Resolución remudista 06 de agosto de 2015 Descargar
Subir