CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Resolución do 3 de novembro de 2015 do tribunal de selección designado para xulgar o proceso de selección para a contratación temporal de remudista a tempo parcial dun/ha auxiliar técnico/a de obras T.I.E. (grupo III, categoría 60) na Delegación Provincial da Axencia Galega de Infraestruturas de Lugo, adscrita á Consellería de Infraestrutura e Vivenda, pola que se da publicidade ás puntuacións definitivas dos/as aspirantes.

Data de publicación: 09.11.2015

Descrición:

O tribunal de selección designado para a contratación temporal de remudista a tempo parcial dun/ha técnico/a de obras TIE (grupo III, categoría 60) na  Delegación Provincial de Lugo da Axencia Galega de Infraestruturas, adscrita á Consellería de Infraestruturas e Vivenda, en xuntanza celebrada o día 3 de novembro de 2015, adoptou os seguintes acordos:

Aprobar a relación definitiva de puntuacións dos méritos alegados polos aspirantes admitidos, que se xuntan a esta resolución como anexo, ás que se lle dá a debida publicidade de conformidade co previsto na base quinta da convocatoria.

Documento/s relacionados
  • Resolución puntuacións definitivas Descargar
Subir