CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome PS do sector nº1 do SUND 12 área mixta terciario/industrial de Portoameneiro, Concello de Teo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1505/2013

Expediente 2013AAE1555

Órgano promotor Concello de Teo

Data de inicio do período de consulta 18/03/2013

Data de remate do período de consulta 07/04/2013

Estado:  AAE rematada