CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm. 6 do PXOM do Concello de Sanxenxo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1843/2016

Expediente 2016AAE1932

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 09/08/2016

Data de remate do período de consulta 10/10/2016

Estado:  AAE rematada