CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.4 do Plan xeral de ordenación municipal de Coirós

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2119/2018

Expediente 2018AAE2240

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 16/07/2018

Data de remate do período de consulta 17/09/2018

Estado:  AAE rematada