CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOU (1993) para a reordenación do ámbito do Barrio do Cura, Vigo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2125/2018

Expediente 2018AAE2243

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 03/08/2018

Data de remate do período de consulta 03/10/2018

Estado:  AAE rematada