CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP nº1 do Plan xeral de ordenación municipal, solo rústico de protección forestal, Mañón

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2233/2019

Expediente 2019AAE2371

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 10/09/2019

Data de remate do período de consulta 11/11/2019

Estado:  AAE rematada