CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación do Plan xeral de ordenación municipal no polígono 30.1 e no PE O29 da Coruña

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2289/2020

Expediente 2020AAE2418

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 08/01/2020

Data de remate do período de consulta 09/03/2020

Estado:  AAE rematada