CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM de Ames parcela dotacional no solo urbano de Bertamiráns, Ames

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2394/2021

Expediente 2021AAE2540

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 18/02/2021

Data de remate do período de consulta 19/04/2021

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios