CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.3 do PXOM de Arzúa

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2396/2021

Expediente 2021AAE2545

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 03/03/2021

Data de remate do período de consulta 03/05/2021

Estado:  En curso