CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP núm. 11 do PXOM para a ampliación da estación depuradora de augas residuais, Vilagarcía de Arousa

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2398/2021

Expediente 2021AAE2544

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 05/03/2021

Data de remate do período de consulta 05/05/2021

Estado:  En curso