CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP das NSP: aliñacións e dotacións no solo urbano e modificación do solo urbanizable SUB-1, Baralla

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2424/2021

Expediente 2021AAE2574

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 10/06/2021

Data de remate do período de consulta 22/07/2021

Estado:  En curso