CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do PXOM do Porriño na parrroquia de Cans, O Porriño

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2671/2024

Expediente 2024AAE2868

Órgano promotor Concello do Porriño

Data de inicio do período de consulta 25/03/2024

Data de remate do período de consulta 08/05/2024

Estado:  En curso