CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan Parcial do sector de solo urbanizable SURBZ-01 Cabeanca, concello de Ourense

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1030/2010

Expediente 2010AAE0529

Órgano promotor concello de Ourense

Data de inicio do período de consulta 10/02/2010

Data de remate do período de consulta 02/03/2010

Estado:  En curso