CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Programa marco galego fronte ao cambio climático 2010-2020

Tipoloxías Enerxía  Industria  Transporte  Xestión de residuos 

Código 1063/2010

Expediente 2010AAE0926

Órgano promotor Subdirección Xeral de Investigación, Cambio Climático e Información Ambiental

Data de inicio do período de consulta 26/04/2010

Data de remate do período de consulta 26/05/2010

Estado:  En curso