CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan de rede de metro lixeiro na área de transporte metropolitano de Santiago de Compostela

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1216/2011

Expediente 2011AAE1198

Órgano promotor Dirección Xeral de Mobilidade

Data de inicio do período de consulta 30/03/2011

Data de remate do período de consulta 29/04/2011

Estado:  En curso