CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan de rede de metro lixeiro na área de transporte metropolitano da Coruña

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1218/2011

Expediente 2011AAE1196

Órgano promotor Dirección Xeral de Mobilidade

Data de inicio do período de consulta 30/03/2011

Data de remate do período de consulta 29/04/2011

Estado:  En curso