CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Proxecto sectorial “As Toxeiras” Teixeiro Curtis – Aranga (A Coruña)

Tipoloxías Industria 

Código 1316/2011

Expediente 2011AAE1267

Órgano promotor Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS)

Data de inicio do período de consulta 02/12/2011

Data de remate do período de consulta 01/01/2012

Estado:  En curso