CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP das NSP para a ampliación do polígono industrial do Espíritu Santo, Concello de Cambre

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1433/2012

Expediente 2012AAE1409

Órgano promotor Concello de Cambre

Data de inicio do período de consulta 17/07/2012

Data de remate do período de consulta 06/08/2012

Estado:  En curso