CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome PTI conca hidrográfica do río Eume. CMATI

Tipoloxías Ordenación do uso do solo 

Código 1515/2013

Expediente 2012AAE1446

Órgano promotor Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestructuras

Data de inicio do período de consulta 08/04/2013

Data de remate do período de consulta 08/05/2013

Estado:  En curso