CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP nº 16 do PXOM no ámbito definido na área de ordenación detallada “AOD A-4-37 Ofimático” , Vigo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1735/2015

Expediente 2015AAE1827

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 24/09/2015

Data de remate do período de consulta 18/11/2015

Estado:  En curso