CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP PXOM para supresión de vial entre PO-410 e a rúa A Toxa, O Porriño

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1739/2015

Expediente 2015AAE1777

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 29/09/2015

Data de remate do período de consulta 23/11/2015

Estado:  En curso