CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP NSP no ámbito entre a estrada N-541 e a rúa de acceso a Corzos, na localidade da Fontenla, Maside

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1760/2016

Expediente 2015AAE1839

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/04/2016

Data de remate do período de consulta 04/06/2016

Estado:  En curso