CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP con ordenación detallada da UE3 das Normas subsidiarias de planeamento municipa, Cambre

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1767/2016

Expediente 2016AAE1849

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 30/03/2016

Data de remate do período de consulta 30/05/2016

Estado:  En curso