CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan parcial do sector SUD-6 “Alsina-Lamastelle”, Concello de Oleiros

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1793/2016

Expediente 2016AAE1883

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/05/2016

Data de remate do período de consulta 04/07/2016

Estado:  En curso