CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP nº 7 do PXOM, modificación das categorías de solo rústico, Concello de Curtis

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1913/2017

Expediente 2017AAE2014

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 02/03/2017

Data de remate do período de consulta 02/05/2017

Estado:  En curso