CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome PERI UI7 do PEPRI do recinto amurallado da cidade de Lugo e a súa zona de influencia, Lugo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 1994/2017

Expediente 2017AAE2092

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/09/2017

Data de remate do período de consulta 06/11/2017

Estado:  En curso