CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP do PXOM para a modificación da ordenanza 6.2 Parque empresarial de Espiñeira, Boiro

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2010/2017

Expediente 2017AAE2112

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 31/10/2017

Data de remate do período de consulta 02/01/2018

Estado:  En curso