CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP do proxecto sectorial de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán

Tipoloxías Industria 

Código 2062/2018

Expediente 2017AAE2119

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 28/03/2018

Data de remate do período de consulta 05/06/2018

Estado:  En curso