CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.9 do Plan xeral de ordenación municipal de Sanxenxo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2110/2018

Expediente 2018AAE2230

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 18/06/2018

Data de remate do período de consulta 20/08/2018

Estado:  En curso