CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.2 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Cerdedo-Cotobade

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2134/2018

Expediente 2018AAE2257

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 29/08/2018

Data de remate do período de consulta 29/10/2018

Estado:  En curso