CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Prox sectorial de incidencia supramunicipal aproveitamento hidroeléctrico de Portodiz no río Furelos

Tipoloxías Enerxía 

Código 2141/2018

Expediente 2018AAE2238

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 11/10/2018

Data de remate do período de consulta 18/12/2018

Estado:  En curso