CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual das Normas subsidiarias de planeamento municipal, Bateamar. Vilanova de Arousa

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2151/2018

Expediente 2018AAE2261

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 22/11/2018

Data de remate do período de consulta 22/01/2019

Estado:  En curso