CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome PE de infraestruturas e dotacións para implantación do uso de hotel-talaso lugar de Aios, Sanxenxo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2152/2018

Expediente 2018AAE2272

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 23/11/2018

Data de remate do período de consulta 23/01/2019

Estado:  En curso