CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan xeral de ordenación municipal do concello de Betanzos

Tipoloxías Plan Xeral de Ordenación Municipal 

Código 2230/2019

Expediente 2019AAE2327

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 03/09/2019

Data de remate do período de consulta 04/11/2019

Estado:  En curso