CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual do Plan parcial do sector SU-1 A Granxa-Dorrón, Sanxenxo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2268/2019

Expediente 2019AAE2372

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/11/2019

Data de remate do período de consulta 07/01/2020

Estado:  En curso