CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.1 do Proxecto sectorial da central de transportes, Ponte Caldelas

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2334/2020

Expediente 2020AAE2475

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 05/08/2020

Data de remate do período de consulta 07/10/2020

Estado:  En curso