CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.13 das Normas subsidiarias de planeamento do concello de Valdoviño

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2339/2020

Expediente 2020AAE2478

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 06/08/2020

Data de remate do período de consulta 06/10/2020

Estado:  En curso