CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Modificación puntual núm.2 do Plan parcial “Curtis-Teixeiro”, Curtis

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 2343/2020

Expediente 2020AAE2481

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 04/09/2020

Data de remate do período de consulta 04/11/2020

Estado:  En curso

Participe neste programa cos seus comentarios