CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome MP núm. 1 do PRS de incidencia supramunicipal para o asentamento industrial de Lourizán, Pontevedra

Tipoloxías Industria 

Código 2454/2021

Expediente 2021AAE2624

Órgano promotor

Data de inicio do período de consulta 15/11/2021

Data de remate do período de consulta 29/12/2021

Estado:  En curso