CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan de xestión de residuos industriais de Galicia 2023-2030

Tipoloxías Xestión de residuos 

Código 2551/2022

Expediente 2022AAE2727

Órgano promotor Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda

Data de inicio do período de consulta 13/10/2022

Data de remate do período de consulta 25/11/2022

Estado:  En curso