CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan Sectorial Eólico de Galicia

Tipoloxías Enerxía  Industria 

Código 0396/2007

Expediente 2007AAE0050

Órgano promotor Consellería de Innovación e Industria

Data de inicio do período de consulta 21/12/2007

Data de remate do período de consulta 21/01/2008

Estado:  En curso