CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Proxecto Sectorial do Parque Empresarial de Tremoedo

Tipoloxías Outro planeamento urbanístico 

Código 0475/2008

Expediente 2008AAE0214

Órgano promotor Instituto Galego de Vivenda e Solo

Data de inicio do período de consulta 22/02/2008

Data de remate do período de consulta 03/03/2008

Estado:  En curso