CMATI

|
|
|
Compartir

Datos do plan ou programa na base de datos

Nome Plan xeral de ordenación municipal do Concello de Barbadás

Tipoloxías Plan Xeral de Ordenación Municipal 

Código 0819/2009

Expediente 2010AAE0325

Órgano promotor Concello de Barbadás

Data de inicio do período de consulta 26/11/2010

Data de remate do período de consulta 26/12/2010

Estado:  En curso