CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia.

Data de publicación oficial: 09.10.2015

Data de publicación no Portal: 18.02.2016

Observacións:

O 5 de outubro de 2015 publicouse no Diario Oficial de Galicia o Decreto 116/2015, do 4 de outubro, polo que se modifica a estrutura orgánica da Xunta de Galicia aprobada polo Decreto 227/2012, do 2 de decembro, por mor da precisa adaptación da dita estrutura ás necesidades actuais, tendo en conta os principios de eficacia, suficiencia e racionalización que deben inspirar a actuación e organización administrativa.

En consecuencia, procede agora aprobar a estrutura orgánica superior das consellerías de acordo co artigo 25.5 da Lei 16/2010, do 17 de decembro, de organización e funcionamento da Administración xeral e do sector público autonómico de Galicia, para dispoñer a súa organización e, en particular, establecer a adscrición dos órganos superiores e directivos das consellerías afectadas polos cambios organizativos ás consellerías resultantes da nova organización.

Rango legal: Decreto

Tipo de normativa: Estrutura organizativa

Estado: Vixente

Orixe: Autonómica

Documento/s relacionados
  • DECRETO 129/2015, do 8 de outubro, polo que se fixa a estrutura orgánica das consellerías da Xunta de Galicia. Descargar
Subir