CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

O Comité das Árbores Senlleiras analiza as conclusións da última revisión do catálogo e 18 solicitudes para incluír máis exemplares

A función deste órgano consultivo é asesorar á Consellería de Medio Ambiente sobre as inclusións e exclusións de elementos no Catálogo de Árbores Senlleiras

O informe da USC, que nos dous últimos anos revisou o estado dos 189 árbores e formacións que figuran no censo, conclúe que en xeral a súa saúde é satisfactoria
 

Santiago de Compostela, 4 de maio de 2019-. O Comité das Árbores Senlleiras acaba de celebrar a súa reunión anual ordinaria durante a que tivo ocasión de coñecer as conclusións da revisión acometida nos dous últimos anos de todos os exemplares e formacións arbóreas que integran o Catálogo Galego de Árbores Senlleiras. Este traballo de investigación, contratado pola Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda á Universidade de Santiago, conclúe que o estado de conservación da maior parte dos exemplares é satisfactorio. Non obstante, tamén propón descatalogar unha serie de elementos por terse constatado que perderon os valores polos que foron incluídos no censo no seu día.

O Comité das Árbores Senlleiras é un órgano consultivo que asesora á Consellería de Medio Ambiente sobre posibles inclusións e exclusións de árbores ou formacións dentro do catálogo. De feito, outro dos puntos abordados na reunión foi as solicitudes de catalogación de novos exemplares recibidas desde a súa última xuntanza. En concreto, realizouse a valoración de 18 solicitudes de especies (entre eles, ameneiros, camelias, carballos, bidueiros ou loureiros) presentadas por concellos, particulares e algunha asociación.

Cómpre precisar, en todo caso, que tanto as peticións para incluír novos elementos como os expedientes dos exemplares que se propón eliminar, terán que someterse ao correspondente procedemento administrativo co fin de abrir un período de alegacións e darlle trámite de audiencia aos titulares das árbores que se propón descatalogar.

Así mesmo, tamén se informou aos membros do órgano consultivo da inclusión de novos exemplares e formacións no Catálogo galego de árbores senlleiras no último ano: o falso ciprés de Silvouta, en Santiago de Compostela, unha formación de olmos no concello lucense de Barreiros, e un exemplar de magnolia grandiflora en Boqueixón (A Coruña).

Con estas últimas incorporacións, o catálogo conta a día de hoxe cun total de 189 elementos (151 árbores e 38 formacións) pertencentes a 80 especies coa seguinte distribución:

 
Árbores
Formacións
Total
A Coruña
44
13
57
Lugo
35
6
41
Ourense
22
7
29
Pontevedra
50
12
62
Total
151
38
189

Composición actual do censo

O Catálogo galego de Árbores Senlleiras é un rexistro público de carácter administrativo dependente da Dirección Xeral de Patrimonio Natural no cal se inclúen todas aquelas árbores e formacións da comunidade que, atendendo ás súas características excepcionais, xa sexa polo seu porte, dimensións, idade, rareza, significación histórica ou cultural, interese científico-educativo ou doutro tipo, merecen recibir unha protección especial.

Trátase dunha ferramenta aberta e en constante actualización, de xeito que se pode propoñer a inclusión de elementos novos por parte dos seus propietarios, das administracións públicas, dos centros de investigación ou asociacións e daquelas entidades privadas ou públicas que teñan entre os seus fins estatutarios a protección da natureza. De feito, desde a aprobación do seu regulamento no ano 2007, este catálogo foi obxecto xa de diversas revisións ata chegar á súa composición actual.

Co fin de asesorar á Consellería de Medio Ambiente sobre a composición e actualización do devandito rexistro, así como nas diferentes actuacións que se levan a cabo na contorna dos exemplares e formacións catalogados, constituíuse o chamado Comité das Árbores Senlleiras de carácter consultivo. Os seus membros foron designados por diferentes institucións e organismos, incluíndo as Consellerías con competencias en conservación da natureza, medio rural ou patrimonio cultural, as tres universidades galegas, asociacións que teñen coma finalidade a protección, conservación ou divulgación das árbores senlleiras, e tamén expertos na materia designados pola Dirección Xeral de Patrimonio Natural.

Departamentos relacionados

  • Gabinete de comunicación

  • Correo-e: prensa.mot@xunta.es