CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

Medio Ambiente somete a información pública por un prazo de dous meses o Plan Básico Municipal do Concello do Páramo

A partir de hoxe, todas as persoas ou entidades interesadas poderán presentar as súas achegas ao documento, aprobado inicialmente o pasado 10 de decembro

A Dirección Xeral de Ordenación do Territorio e Urbanismo xa solicitou os informes sectoriais preceptivos para seguir avanzando na tramitación do plan, o primeiro instrumento destas características que se tramita na Comunidade galega

Santiago de Compostela, 11 de xaneiro de 2021.- A Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda somete a información pública o Plan Básico Municipal (PBM) do Concello do Páramo, que foi aprobado inicialmente o pasado 10 de decembro e é o primeiro instrumento deste tipo, recollido na Lei do Solo, que se tramita na Comunidade galega.

O prazo para que as persoas ou entidades interesadas no documento poidan coñecelo e presentar as súas posibles achegas e alegacións abriuse hoxe e prolongarase por un período de dous meses, segundo consta no anuncio publicado no Diario Oficial de Galicia.

Durante o referido prazo, poderá examinarse o documento en horario de oficina, con cita previa, e presentar alegacións nas dependencias do Servizo Provincial de Urbanismo da Xefatura Territorial de Lugo ou no propio Concello do Páramo. Así mesmo, tamén poderá consultarse o documento na web da Consellería e achegarse por vía telemática as referidas achegas a través do correo sxurb@xunta.gal.

Cómpre lembrar que segundo a Lei 2/2016, do 10 de febreiro, do Solo de Galicia, os plans básicos municipais son os instrumentos de planeamento urbanístico que se redactarán en desenvolvemento do Plan básico autonómico para os concellos de menos de 5.000 habitantes que non conten cun instrumento de planeamento xeral.

Co fin de obter unha guía de orientación que axudara e motivara a estes concellos a dotarse dun PBM, concibido como instrumento de ordenación básico para permitir o desenvolvemento elemental dunha certa actividade urbanística, a Xunta asumiu directamente a redacción do primeiro Plan Básico Municipal, o do Concello do Páramo; e colabora técnica e economicamente cos outros oito concellos que se atopan tramitando esta ferramenta de ordenación. Concretamente, trátanse de Ribeira de Piquín, Riotorto, Trabada, Triacastela, Cartelle, Padrenda, Porqueira e San Xoán de Río, que nos vindeiros meses aprobarán o seu propio plan básico, tras superar xa a tramitación ambiental.

Unha década apostando polo urbanismo responsable

A tramitación deste primeiro Plan Básico Municipal (PBM) enmárcase no esforzo realizado na última década pola Xunta de cara a acadar o obxectivo de dotar a Galicia dun urbanismo sostible e responsable e protexer a paisaxe. Así, desde o ano 2009 aprobáronse instrumentos normativos e medidas para avanzar neste reto como as Directrices de Ordenación do Territorio, o Plan de Ordenación do Litoral, ou a Estratexia da Paisaxe Galega ou o Plan Básico Autonómico; e dotouse á comunidade dunha nova Lei do Solo e mais recentemente da Lei de Ordenación do Territorio.

Neste sentido, a aprobación inicial do PBM do Páramo é un punto e seguido para seguir avanzando na tramitación dos outros oito plans básicos actualmente en tramitación, dos que xa se licitou a obtención da súa cartografía como un primeiro paso nos traballos previos para a obtención desta ferramenta de ordenación.

Ao mesmo tempo, este ano a Consellería tamén reserva unha partida de 3,2 millóns de euros para habilitar axudas á redacción do planeamento, co fin de incrementar a lista de concellos que contan cun plan xeral propio, adaptado e acorde á normativa vixente.

Departamentos relacionados

  • Gabinete de comunicación

  • Correo-e: prensa.mot@xunta.es