CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

A Xunta saca a concurso máis de 344.000 m2 de solo empresarial para venda ou alugamento

As empresas interesadas en adquirir parcelas terán a súa disposición 213.817,50 m2 nos parques empresariais de Morás, A Sionlla, Bértoa, As Gándaras e O Pereiro de Aguiar

Para alugamento ofértanse 130.385,58 m2 nos polígonos de Cedeira, Ortigueira, Ponte Caldelas, Silleda, Arbo e Vilamarín
 

Santiago de Compostela, 27 de xuño de 2022 A Xunta de Galicia saca a concurso máis de 344.000 m2 de solo empresarial para venda ou alugueiro. No concurso de venda inclúense 213.817,50 m2 en parcelas de 5 parques empresariais nas que se rexistrou concorrencia de ofertas para a súa adquisición. No caso do alugueiro, ofértanse 130.385,58 m2 en 6 polígonos industriais.

Os interesados en presentar ofertas en calquera dos dous concursos poderán facelo ata o día 12 de xullo. O prego de bases e a documentación das dúas convocatoroas está dispoñible na web de Xestur Galicia ou nas oficinas da empresa.

Concurso de venda

Na convocatoria de concurso de venda de solo industrial realizada por Xestur o pasado mes de febreiro rexistrouse a concorrencia de ofertas de varias empresas polas mesmas parcelas en varios parques, polo que non se puido atender toda a demanda.

 

Con obxectivo de adxudicar o solo dispoñible con total transparencia e en igualdade de condicións para todas as empresas interesadas, Xestur decidiu convocar un novo concurso para aqueles parques nos que se rexistrou esa concorrencia de ofertas.

 

Neste procedemento inclúense ademais novas parcelas que non estaban no anterior, como sucede no caso de Bértoa (Carballo), no que se suman dúas que en febreiro estaban condicionadas pola modificación puntual do proxecto sectorial do parque para cambiar o seu uso de terciario a industrial. Unha vez aprobada a modificación, incorpóranse á oferta de solo de Xestur.

 

No resto de parques empresariais, non incluídos neste concurso, a empresa xa pode adxudicar o solo de forma directa.

 

Os polígonos industriais incluídos neste concurso de venda de solo son os seguintes:

PARQUE

NÚMERO DE PARCELAS

SUPERFICIE m2

PREZO MÍNIMO E MÁXIMO €/m2

Morás (Arteixo)
1
2.000
123,90
A Sionlla (Santiago)
30
125.805,50
80,50 / 145,60
Bértoa (Carballo)
5
35.083,00
32,99 / 45,97
As Gándaras (Lugo)
28
50.244
57,50 / 62,50
Pereiro de Aguiar
1
685
40,00
TOTAL
65
213.817,50
 
Concurso de alugueiro

Por outra parte, co obxectivo de incrementar as posibilidades de acceso ao solo por parte das empresas e dar espazo a aquelas actividades cunha duración temporal que non precisan de construcións definitivas, que non poidan desenvolverse en parcelas rústicas por falta de solo ou ben que especificamente requiran do seu desenvolvemento nunha parcela urbana, Xestur convoca outro concurso para a adxudicación en réxime de alugueiro de 97 parcelas en 6 parques empresariais. Trátase dunha nova modalidade de acceso ao solo empresarial de promoción pública da comunidade autónoma.

 

O contrato de alugamento terá unha duración mínima dun ano, pero poderá prorrogarse por mutuo acordo. Incluirá un dereito de opción de compra sobre a parcela que o arrendatario poderá exercer durante a vixencia do contrato.

 

Os parques empresariais nos que se ofrece solo en réxime de alugueiro son os seguintes:

PARQUE

NÚMERO DE PARCELAS

SUPERFICIE m2

RENDA MÍNIMA E MÁXIMO €/m2/ano

Cedeira
36
38.677
1,71 / 1,88
Ortigueira
40
48.768
1,35 / 1,50
A Reigosa (Ponte Caldelas)
1
9.866
2,16
Silleda
1
4.931,50
2,20
Arbo
10
11.829
1,75
Vilamarín
9
16.314,08
1,66
TOTAL
97
130.385,58
 

Departamentos relacionados

  • Gabinete de comunicación

  • Correo-e: prensa.mot@xunta.es