CMATI

Vostede está en:
|
|
|
Compartir

A Xunta concedeu axudas para a rehabilitación de máis de 14.500 vivendas grazas ás convocatoria de 2022

Os empresarios trasladan a súa preocupación pola complexa tramitación das axudas a nivel de edificio e de vivenda, financiadas con fondos europeos, e Heriberto García aclara que a regulación de ambos programas foi realizada polo Goberno de España

Santiago de Compostela, 19 de marzo de 2023 A Xunta de Galicia comunicou á Asociación española de fabricantes de fachadas lixeiras e ventás (Asefave) que ao abeiro da primeira convocatoria en 2022 dos programas de rehabilitación enerxética a nivel de edificio e a nivel de vivenda se concederon axudas para intervir sobre un total de 3.695 vivendas galegas por importe de 24.737.789 euros, financiados con fondos da UE a través do Plan de recuperación, transformación e resiliencia.

No transcurso dunha reunión con representantes de Asefave, o director xeral do Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS), Heriberto García, explicou que, en conxunto e grazas aos diferentes programas de rehabilitación no eido residencial financiados con fondos europeos, o seu departamento concedeu un total de 77,6 millóns de euros en axudas co obxectivo común de mellorar a eficiencia enerxética de 14.585 vivendas.

En concreto, no caso da liña de subvencións a nivel de edificio acadouse unha execución de preto do 95 % dos fondos, mentres que no das axudas a nivel de vivenda, a execución foi menor pero se concederon todas as solicitudes que cumprían os requisitos. Neste sentido, os membros da asociación expresaron a súa preocupación pola complexidade da tramitación das axudas de ambos programas e a incidencia que esta circunstancia pode ter sobre a demanda por parte de comunidades e propietarios.

Pola súa banda, o director indicou que a regulación destas subvencións —que se financian integramente con fondos europeos— foi realizada polo Goberno de España, que estableceu os requisitos que se deben cumprir para acceder ás mesmas e os trámites necesarios a cumprir sen contar en absoluto coas comunidades autónomas, polo que a Xunta non pode realizar cambios.

Execución de preto do 90 %

En calquera caso, Heriberto García fixo fincapé en que o balance en Galicia das convocatorias realizadas o ano pasado dos programas para actuacións de rehabilitación no eido residencial “non pode ser máis satisfactorio”, xa que globalmente se acadou unha execución de preto do 90%.

Así, a Xunta xa resolveu as convocatorias de 7 liñas de axudas do Plan de recuperación, transformación e resiliencia acadando unha porcentaxe media de execución do 88,16 %. Ademais, os fondos remanentes incorporaranse ás convocatorias previstas para 2023.

En concreto, 2 dos programas executáronse ao 100 % e 3 remataron por riba do 90 %. Outro acadou o 86 %, mentres que o programa cunha menor execución foi o de nivel de vivenda, cunha demanda moi inferior á prevista. En calquera caso, no programa de vivenda concedéronse todas as axudas solicitadas que cumprían os requisitos.

En total o IGVS outorgou axudas para intervir sobre 14.585 vivendas por un importe global de 77.591.338,02 euros. No seguinte cadro indícanse os datos de cada un dos 7 programas, co número de inmobles beneficiados e o importe concedido en cada liña.

 
AXUDAS CONCEDIDAS
PROGRAMA
NÚMERO VIVENDAS
IMPORTE €

Programa de axuda á rehabilitación a nivel de barrio

4.718

32.643.994,39

Programa de apoio ás oficinas de rehabilitación

*
1.366.562,79

Programa de axudas ás actuacións a nivel de edificio

2.541
21.577.887,26

Programa de axuda ás actuacións de mellora da eficiencia enerxética en vivendas

1.154
3.159.902,40

Programa de axuda á elaboración do libro do edificio e a redacción de proxectos de rehabilitación

3.159
1.180.474,29

Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes (PREE)

2.928
14.559.707,07

Programa de axudas para actuacións de rehabilitación enerxética en edificios existentes en municipios de reto demográfico (PREE 5000)

85
 3.546.097,43
TOTAL
14.585
78.034.625,63

*O programa de apoio ás oficinas de rehabilitación non se cuantifica en número de vivendas

 

Construción de vivendas para alugueiro

Por outra parte, o IGVS tamén xestiona o programa de construción de vivendas enerxeticamente eficientes para alugueiro, que se executa a través da construción de vivendas públicas por parte do propio organismo e a convocatoria de axudas para que promotores públicos e privados tamén poidan construír vivendas destinadas a alugueiro social en solo público.

Para este programa estaban previstas dúas transferencias de 29.225.000 euros. A primeira xa foi recibida pola Xunta e está integramente comprometida a través da convocatoria de axudas para promotores públicos e privados publicada o pasado 7 de febreiro, dotada con 8,4 millóns de euros, e dos convenios asinados pola Xunta e o Ministerio en 2022 para o cofinanciamento da construción por parte do IGVS de 499 vivendas de promoción pública en cidades. Neste caso, a Xunta financiará o 65 % do custo das promocións e o 35 % restante será cofinanciado con fondos da Unión Europea.

Departamentos relacionados

  • Gabinete de comunicación

  • Correo-e: prensa.mot@xunta.es